Do Vu Legend, Art of Gemstone Healing 🍀🍀🍀🍀🍀

Chúc ace mọi sự an lành, happy lunnar new year 2021, year of the ox🍀🍀🍀🍀🍀Nhẫn Kim cương chữ Mẹ
Nhẫn Kim cương chữ Mẹ

Nhẫn Ruby xoàn tấm
Nhẫn Ruby xoàn tấm

Dây chuyền, nhẫn nữ vàng 750
Dây chuyền, nhẫn nữ vàng 750

Nhẫn Sapphire xoàn tấm
Nhẫn Sapphire xoàn tấm

Nhẫn Càn Long, chuỗi tay ngọc Miến Điện
Nhẫn Càn Long, chuỗi tay ngọc Miến Điện

Kim Cương vàng, GIA 5212205083
Kim Cương vàng, GIA 5212205083